Έντομα αποθηκών

Τα έντομα ἡ και ακάρεα που προσβάλουν αποθηκευμένα προϊόντα ανέρχονται σε πάρα πολλά είδη. Υπολογίζονται ότι οι απώλειες που υφίστανται ετησίως, παγκοσμίως, είναι πολλά εκατομμύρια τόνοι. Το 10% της παγκόσμιας παραγωγής δημητριακών χάνονται κάθε χρόνο λόγω του προβλήματος αυτού.

Τα είδη που μας κάνουν την μεγαλύτερη ζημιά είναι κυρίως δυο, κολεόπτερα και λεπιδόπτερα.

Εκτός από τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντήρηση των αποθηκών, σε περίπτωση ύπαρξης του προβλήματος εκπονούμε ένα πλάνο αντιμετώπισης, που συνίσταται: στον εντοπισμό του είδους, το μέγεθος του προβλήματος, και των εστιών.

Η επιλογή της μεθόδου καταπολέμησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος του εντόμου, στις Φυσικές συνθήκες που επικρατούν, στον τρόπο αποθήκευσης, στην μη επιμόλυνση του προϊόντος. στον σεβασμό του περιβάλλοντος, στο κόστος, κλπ.

Μπορεί να είναι παγίδες, ψεκασμός, επίπαση, νεφελοψεκασμός, καπνισμός, υποκαπνισμός, κλπ.