Κατσαρίδες

Είναι αρκετά τα είδη κατσαρίδας, αλλά στη χώρα μας απαντώνται κυρίως τέσσερα είδη: Blatella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta Americana, Polyphaga aegyptiaca. Από τα τέσσερα αυτά είδη τα τρία πρώτα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ το τέταρτο είδος είναι λιγότερο υπαρκτό.

Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κατσαρίδων είναι το μικρόκλιμα, ζέστης και υγρασίας. Είναι έντομα παμφάγα, και οι πηγές τροφίμων που μπορούν να τραφούν είναι τόσο ποικίλες ώστε να μην μπορεί να θεωρηθεί κάτι που να αποκλεισθεί από τη διατροφή τους. Ο χαρακτηρισμός της υψηλής προσαρμοστικότητας που τις διακρίνει επιτρέπει στις κατσαρίδες να αναπτυχθούν με ευκολία σε αρκετά και διαφορετικά μέρη, όπως στο εσωτερικό μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, ντουλαπιών και επίπλων γενικώς, φρεατίων, αγωγών υδάτων ή αποχετεύσεων, κλπ.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να εντοπίσομε το είδος της κατσαρίδας, είτε από την απευθείας επίσκεψή μας, είτε με την ειδική παγίδα- κόλλας, ώστε να εφαρμόσουμε την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο καταπολέμησης και να εξαλειφθεί η επιμόλυνση. Σε σχέση με το είδος μπορούμε να επέμβουμε με ειδικά φάρμακα όπως υδατικό διάλυμα με ψεκασμό, με σταγόνες Gel εφαρμογής με ειδικό ¨πιστόλι¨
με ¨πομπάκια¨aerosol, με συσκευή εκνέφωσης ULV, ή με ειδικές παγίδες-κόλλας περιέχοντας και ειδική φερορμόνης, κ.ά.

Με το τέλος της καταπολέμησης αναλύομε επισημαίνοντας τις πιθανές αιτίες της επιμόλυνσης και εκδίδομε ‘’πιστοποιητικό απολύμανσης’’.

Σε ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων παραγωγής ή διαχείρισης τροφίμων, ή νοσοκομείων, πλοίων, κλπ, εφαρμόζουμε το σύστημα HACCP, ή ISO,που περιλαμβάνει: μελέτη του χώρου, ανάλυση του προβλήματος με βάση τον βιολογικό κύκλο του εντόμου, επέμβαση με σκευάσματα φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ή με οικολογική εφαρμογή, φάκελος εφαρμογών με βεβαίωση και πίνακες παρακολούθησης, έκθεσης υγειονομικής πορείας, κάτοψη του χώρου,
M.S.D.S., άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συντήρηση του χώρου.