Κουνούπια

Τα κουνούπια πράγματι αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αγώνα ενάντια στα έντομα λόγω του μεγάλου προβλήματος που δημιουργούν, είτε στον άνθρωπο είτε στα ζώα.

Τα κουνούπια ζουν σε όλα τα μέρη του κόσμου και σε υψόμετρα πολύ διαφορετικά, αλλά και σε μέρη ακόμα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.

Τα είδη τους είναι αρκετές χιλιάδες, αλλά μόνο τα θηλυκά είναι αιμομυζητικά.

Τα κουνούπια είναι φορείς διαφόρων ασθενειών όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, αλλεργίες, η εγκεφαλίτιδα που είναι πολλές φορές είναι θανατηφόρος, κλπ. Οι ασθένειες αυτές εκτός του ότι είναι σοβαρές ή και θανατηφόρες συχνά προκαλούν και επιδημίες. Επίσης κάνουν ζημιά οικονομική καθότι άνθρωποι και ζώα έχουν μειωμένη απόδοση σε εργασίες ή παραγωγές προϊόντων.

Γίνεται καταπολέμηση με δύο μεθόδους:
α) καταπολέμηση προνύμφων-νύμφων,
β) καταπολέμηση ενηλίκων.

Ιδιαίτερης σπουδαιότητας του προβλήματος είναι ο εντοπισμός των εστιών που αυτά αναπτύσσουν και τελειώνουν τον βιολογικό τους κύκλο. Οι τύποι των εστιών στις αστικές περιοχές είναι:

  1. Εστίες στάσιμων υδάτων ή σιντριβάνια.
  2. Εστίες οφειλόμενες σε κακές αποχετεύσεις των όμβριων υδάτων, ή ανοιχτά κανάλια, ή υδρορροές φραγμένες, δεξαμενές ή λεκάνες καθαρισμού, οδικές σωληνώσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κακή συντήρηση οικιακών ή βιοτεχνικών πρασίνων.
  3. Εστίες οφειλόμενες σε φυσικές αιτίες, όπως ύδατα σε φυλλώματα δένδρων σε δασύλλια ή πάρκα από βρόχινα νερά, κοιλότητες δένδρων σε δενδροφυτεμένους οδούς και πάρκα, κοιλότητες εδαφών ή δρόμων, τεχνητές λιμνούλες κ.ά.

Γνώστες των δυσκολιών εξάλειψης αυτών των προβλημάτων προτείνουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο στον αγώνα κατά των κουνουπιών σε τρείς κατευθυντήριες γραμμές:

  1. μια υπηρεσία μελέτης μείωσης των εστιών αυτών
  2. ένα σχέδιο καταπολέμησης των προνυμφών – νυμφών.
  3. Έτερο σχέδιο καταπολέμησης των ενήλικων κουνουπιών για τη μείωση του πληθυσμού αυτών.