Μυρμήγκια

Σε κατοικημένες περιοχές οι επιμολύνσεις από τα μυρμήγκια είναι συχνότατες και μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα διότι μπορούν να φωλιάσουν κοντά σε κατοικίες ή και εντός αυτών δημιουργώντας ιδιαίτερο πρόβλημα.

Τα είδη μυρμηγκιών είναι πάμπολα στη χώρα μας και πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε διάφορα χαρακτηριστικά του ενός από τα άλλα. Όμως ο ειδικός επιστήμονας μας μπορεί να διακρίνει αυτά τα χαρακτηριστικά και να εφαρμόσει ένα σχέδιο καταπολέμησης αποτελεσματικό εγγυόμενος έτσι τα καλά αποτελέσματα της καταπολέμησης.

Είναι υψίστης σπουδαιότητας να γίνει μια μικρή έρευνα στο είδος, στην προέλευση, και την τοποθεσία της αποικίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Χρειάζεται μια προσπάθεια ολοκληρωμένη.

  • Ενέργειες περιβαλλοντικές, και εξάλειψη των αιτιών του προβλήματος.
  • Δολωματική αντιμετώπιση με ειδικό gel.
  • Απολύμανση με συγκεκριμένο σκεύασμα κατ’ ευθεία στη φωλιά.