Ξυλοέντομα

Το ξύλο είναι ένα βιολογικό προϊόν ευαίσθητο σε κλιματολογικές και βιολογικούς παράγοντες

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι κυρίως από ξυλοφάγα έντομα

Στο ξύλο που σε μεγάλες ποσότητες εισάγεται και από άλλες χώρες, μαζί του ταξιδεύουν και τα ξυλοφάγα έντομα που μερικά είναι νέα και επικίνδυνα είδη.

Συναντάμε και τα τρία είδη εντόμων στα ξύλα. Κολεόπτερα, Υμενόπτερα, Ισόπτερα.

Μερικά είδη ξυλοφάγων αρέσκονται στις ουσίες που περιέχει το ξύλο.

Η τροφική δραστηριότητα των εντόμων αυτών συχνά συνδέεται με την υπάρχουσα υγρασία στο ξύλο.

Συχνά είναι δυνατόν να ακροαστεί κάνεις ήχους που παράγονται καθώς εκτρέφονται οι προνύμφες αυτών των εντόμων.

Για την καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων κατάλληλα είναι τα εντομοκτόνα τα οποία είναι αβλαβές για το ξύλο και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Η υπολειμματική δράση των εντομοκτόνων παρέχει παρατεταμένη προστασία στο ξύλο.

Άλλη μέθοδος είναι ο υποκαπνισμός όπου επιδιώκεται μια ριζικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, διεισδύοντας περισσότερο εντός του ξύλου.

Ανάλογα με την προσβολή και το είδος του ξυλοφάγου εφαρμόζουμε και την κατάλληλη εφαρμογή καταπολέμησης.