Σφήγκες

Στις αστικές και υπεραστικές περιοχές τα είδη που συναντάμε είναι κυρίως τρία.

  • Η κοινή σφήγκα (polistes gallicus)
  • Η σφήγκα εδάφους (vespula germanica)
  • Οι σβούροι (vespa crabro)

Γενικώς οι φωλιές αυτών των εντόμων είναι κάτω απο μπαλκόνια, κεραμίδια, τρύπες, σχισμές ξύλων και δέντρων, κάτω απο στέγες γενικώς, στο έδαφος, κλπ.

Η σφήγκα εδάφους εινα η πλέον επιθετική και φωλιάζει στο έδαφος.

Η εξόντωση των εντόμων αυτών πρέπει να είναι προσεκτική και σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και με αναφορά σε ειδική ατομική προστασία. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ορισμένα άτομα είναι αλλεργκά στο «τσίμπημα» σφήγκας. Πολλές φορές αρκεί ένα και μόνο «τσίμπημα» για να επέλθει ο θάνατος, σε σύντομο διάστημα εάν δεν μπορέσουν να παρασχεθούν εγκαίρως οι πρώτες βοήθειες. Ο έλεγχος αυτών των εντόμων πραγματοποιείται διαμέσου εξολόθρευσης της κηρύθρας των (κοινώς φωλιάς) με ειδικά εντομοκτόνα, απο εκπαιδευμένα άτομα, σε περιβάλλον καταλλήλου θερμοκρασίας και φωτός.