Τρωκτικά

Αν και είναι πολλά τα είδη των τρωκτικών που μπορούμε να συναντήσουμε, μόνο λίγα είδη είναι αυτά που προσαρμόστηκαν σε κατοικημένες περιοχές και ειδικά στις πόλεις μας.

Ειναι τα γνωστά μας τία είδη:

  • Rattus norvegicus (Νορβηγικός ή ποντικός ή αρουραίος των υπονόμων)
  • Rattus rattus (Μαύρος ποντικός ή ποντικός των πλοίων)
  • Mus musculus (Οικιακό ποντίκι)

Αυτά τα είδη διαφέρουν πολύ μεταξύ τους από φυσικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά που είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε με σκοπό να πραγματοποιήσουμε σχέδια στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Ο Rattus norvegicus τείνει να μεταναστεύει και να κατοικεί κοντά σε νερό, όπως σε αποχετεύσεις ή υπόγεια υδραγωγεία, παράκτια μέρη, όχθες ποταμων, κανάλια ύδρευσης κλπ.

Ο Rattus rattus αντιθέτως είναι δεινός αναρριχητής και προτιμά να κατοικεί σε υψηλότερα μέρη που φθάνει με μεγάλη ευκολία, ακόμα και σε αρκετά ύψη. Τρέφεται κυρίως με φρούτα, σπόρους, αλλά και με ζωικές τροφές.

Το Mus musculus (οικιακό ποντίκι) είναι μικρότερο σε μέγεθος. Συχνάζει σε μέρη με πράσινο αλλά και σε οικίες. Έχει μεγάλη επιδεξιότητα στην αναζήτηση τροφής.

Οι ζημιές απ’ αυτά τα ζώα εκτός απο οικονομικής φύσεως στα προϊόντα που υποβαθμίζονται, αποτελούν κίνδυνο και για την υγεία μας λόγω των επιμολύνσεων καθότι είναι φορείς σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών.
Επίσης λόγω του οτι είναι τρωκτικά πολλές φορές απογυμνώνουν καλώδια, με κίνδυνο  βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιας.

Για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το πρόβλημα με τα τρωκτικά είναι αναγκαίο να εργαστούμε σε τρία στάδια.

  1. Ανάλυση του περιβάλλοντος, ανίχνευση του χώρου που μας ενδιαφέρει και εντοπισμό ενεργών εστιών επιμόλυνσης ή και δυνητικών.
  2. Εκπόνηση ενός σχεδίου αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
  3. Έλεγχος της εξάπλωσης του προβλήματος.