Ψύλλοι

Είναι πολλών ειδών αλλά τα πιο ενδιαφέροντα είναι:

  • Ο ψύλλος του ανθρώπου (pulex irritas)

Παρασιτεί σε πολλούς ξενιστές όπως ο άνθρωπος, σκύλοι, γάτες, ποντικοί καθώς και οικόσιτα ζώα (χοίροι, πρόβατα, κατσίκες) κλπ.

  • Ψύλλος των σκύλων (ctenocephalides canis)
  • Ψύλλος των γατών (ctenocephalides felis)

Και τα δυο είδη παρασίτουν κυρίως, όπως υποδεικνύει και το όνομά τους σε σκύλους και γάτες, λαμβάνοντας το όνομά τους από το όνομα του ξενιστή. Ζουν στους χώρους οπου αυτά τα ζώα κατοικούν.

  • Ψύλλος των τρωκτικών (xenopsylla cheopis)

Συναντάται στον Rattus rattus, γι΄αυτό και συναντάται σε λιμάνια, αλλά και αλλού.
Είναι ο κυριότερος φορέας της πανώλης και του ενδημικού πυρετού. Στην περίπτωση του ενδημικού τύφου οι ψύλλοι είναι μολυσματικοί καθόλη την διάρκεια της ζωής τους.
Άλλα είδη ψύλλων εινα λιγότερο σημαντικά, ή λιγότερο συναρτώμενα στον τόπο μας.
Το πρώτο πράγμα ειναι να γίνει εξάλειψη του προβλήματος απομακρύνοντας τις εστίες επιμόλυνσης και κατα δεύτερο λόγο η αντιμετώπισή του με ειδικά εντομοκτόνα και προνυμφοκτόνα φάρμακα, καταλλήλως εφαρμοζόμενα.